BLOG

10.พาเลทพลาสติก ในปัจจุบันและอนาคตส่วนใหญ่จะใช้เม็ดพลาสติกอะไรมาฉีดเป็นพาเลทพลาสติก

บริษัท กรุงเทพ พัฒนา อุตสาหกรรม มีการทำเม็ดพลาสติกมาให้เพื่อฉีดเป็นพาเลทพลาสติก 2 ประเภทใหญ่ ตามชนิดของพลาสติก และ คุณสมบัติการใข้ค่อนข้างแตกต่างกันระหว่างเม็ดพลาสติกทั้ง 2 ประเภทนี้                                        

1.เม็ดPP Polypropylene เป็นพลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติกที่เบามาก มีคุณสมบัติเชิงกลที่ดี มีความเหนียว ทนต่อแรงดึง และ แรงกระแทก และ ทรงตัวดี มีจุดหลอมหลอมตัวที่สูง (165 c) ไอน้ำและออกซิเจนซึ่งผ่านได้น้อย เป็นฉวนไฟฟ้าได้ดีมาก  บริษัท กรุงเทพ พัฒนา อุตสาหกรรม จำกัด ได้นำเม็ดพลาสติกชนิด เม็ด PP Polypropylene มาฉีดหรือขึ้นตัวเป็น พาเลท หรือ พาเลทพลาสติก เพื่อใช้สำหรับพาเลทที่เพื่อการส่งออก เนืองจากมีน้ำหนักเบา ทำให้พาเลท หรือ พาเลทพลาสติก ของบริษัท กรุงเทพ พัฒนา อุตสาหกรรม มีน้ำหนักเบา และ สามารถรับแรงหรือรับน้ำหนักของสินค้าที่วางลงบนพาเลทพลาสติกได้น้ำหนักคราวละมากๆ อีกพร้อมทั้งมีน้ำหนักเบา เพราะเนื่องจากปัจจุบันค่าระวางทางเรือมีราคาสูงมาก ลูกค้าส่วนใหญ่จึงต้องการพาเลท หรือ พาเลทพลาสติก ที่มีน้ำหนักเบา และ สามารถรับหรือบรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักมากได้ดี ซึ่งบริษัท กรุงเทพ พัฒนา อุตสาหกรรม จำกัด ทำพาเลท หรือ พาเลทพลาสติก ได้ผลิตพาเลท หรือ พาเลทพลาสติก ที่ตอบโจกย์ ของลูกค้า โดยพาเลท หรือ พาเลทพลาสติก มีนำหนักเบา และ รับหรือบรรรทุกน้ำหนักสินค้าบนพาเลท หรือ พาเลทพลาสติกได้ดี ตัวอย่างพาเลท หรือ พาเลทพลาสติก             

2 HDPE High density Polyethylene เป็น PE Polyethylene (เทอร์โมพลาสติก) ที่มีความหนาแน่นสูงตั้งแต่ 940 g/cm และ เป็นพลาสติกที่มีความยึดหยุ่นสูง นอกจากใช้ฉีดเป็นพาเลท หรือ พาเลทพลาสติกแล้วยังใช้ทำบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น ขวด,แผงยา.ภาชนะบรรจุเครื่องสำอาง,เครื่องใช้ภายในบ้าน,ของเล่นสำหรับเด็ก,รองเท้า,เสื้อ,เชือก,แห,อวน,ฉวนหุ้มสายไฟและสายเคเบิ้ล,วัสดุเคลือบผิว,ท่อน้ำชนิดแข็ง,ท่อน้ำมัน,ุถุงหูหิ้ว,ถุงขยะ,ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า และ ช้ินส่วนรถยนต์ การที่บริษัท กรุงเทพ พัฒนา อุตสาหกรรม จำกัดนำเม็ดพลาสติก HDPE Hight density polyethlene มาให้ก็เพื่อฉีดและขึ้นรูปเป็นพาเลท หรือ พาเลทพลาสติก เพื่อให้พาเลท หรือ พาเลทพลาสติก มีความแข็งแรง และ มีทนทานสูง แต่พาเลท หรือ พาเลทพลาสติก ชนิดนี้มีน้ำหนักค่อนข้างสูง หรือ มาก จึงเป็นพาเลทที่ไม่เหมาะสำหรับนำมาใช้เพื่อส่งออกสินค้า เนื่องจากมีน้ำหนักมาก ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งทางเรือสูง อีกทั้งเม็ด HDPE Hight density polyethlene ทำให้เมื่อนำมาฉีดเป็นพาเลท หรือ พาเลทพลาสติก สามารถนำมาใช้ในห้องเย็นได้อีกที่อุณภูมิติดลบมากได้อีกด้วย และ การฉีดด้วยเม็ดพลาสติก HDPE Hight density polyethlene ทำให้พาเลท หรือ พาเลทพลาสติก สามารถนำมาใช้วางบน  แร็กซ์ หรือ Rack  ได้ดีเนืองจากมีความยึดหยุ่นสูง ทำให่เมื่อวางแล้วบน แร็กซ์ หรือ Rack พาเลทหรือ พาเลทพลาสติกจะไม่แตกร้าวง่ายเนื่องจากมีความยึดหยุ่นสูง นอกจากนี่้บริษัท กรุงเทพ พัฒนา อุตสาหกรรม ยังใช้เม็ดพลาสติกตัวอื่นฉีดขึนรูปสินค้าอื่นๆ นอกจาก พาเลท หรือ พาเลทพลาสติก อีกด้วยเช่น 1.ABR (Acrylonitrile-butadiene เป็นพลาสติกแบบยางสังเคราะห์ใช้ผลิตทำการสิงของที่เป็นยาง และ ทนสารเคมี 2.ABS (Acrylonirlie-butadiene-stryrene) ใช้ทำอุปกรณ์ไฟฟ้า, ช้ินส่วนรถยนต์,หมวกกันน๊อค,เครื่องกรองเลือด,อุปกรณ์กีฬา,ท่อส่งน้ำมันและก๊าซ,เครื่องโทรศัพท์,คียบอร์ดคอมพิวเตอร์ ไม่เหมาะสำหรับทำพาเลท หรือพาเลทพลาสติก plastic pallet 3.ASA (Acrylate-styrene ใช้ผลิตทำฝาครอบเครื่องจักรทางการเกษตร,อุปกรณ์และสัญญานไฟจราจร,เฟอร์นิเจอร์นอกบ้าน,มือจับโทรศัพท์,โครงทีวีแบบทั่วไป ไม่เหมาะสมในการผลิต พาเลท หรือ พาเลทพลาสติก plastic pallet เช่นกัน ฺ4.ฺBisphenol A มาจากฟินนอล ใช้ในการผลิตอีพอกซีเรซิน เป็นสารดั้งต้นของการผลิตของอุตสาหกรรมปิโตเคมี และ ใช้เป็นตัวทำลาย ไม่เหมาะกัน ผลิต พาเลทพลาสติก หรือ พาเลท plastic pallet เหมือนกัน 5.Cellulose acetate มีคุณสมบัติทีีเหนียวมาก จึงใช้ในการทำการฉีดห่อหุ้มโลหะ, สามารถจับถือได้ดี, ทนต่อการขีดข่วน ไม่เลื่อนเมื่อถูกเหงื่อ จึงใช้ผลิตแถบเสียงแม่เหล็ก,ฟิลม์สำหรับภาพยนตร์,ฟิล์มห่อหุ้มสิ้งของ ไม่เหมาะใช้ในการผลิต พาเลท หรือ พาเลทพลาสติก plastic pallet 6.CAB (Cellulose acetate butyrate) ใช้ในการผลิตสารเคลือบผิว,ทำเลนส์กล้องสำหรับถ่ายรูป,ฝาครอบไฟสัญญานจราจร,ช้ินส่วนประกอบรถยนต์ และ สามารถทำฟิลม์ภาพยนต์ได้อีกด้วย แต่ไม่เหมาะฉีดทำ พาเลท หรือ พาเลทพลาสติก plastic pallet 7.CP (Cellulose propionate ทำสารเคลือบผิว,ทำกรอบแว่นตา,แปรงสีฟัน,ด้ามจับมีด,พวงมาลัยรถยนต์,ฟิลม์ห่อสิงของ ไม่เหมาะสำหรับทำพาเลท หรือ พาเลทพลาสติก plastic pallet 8.EPS/XPS (Expanded polystyrene) เป็นพลาสติกชนิดโฟมโพลิสโตรีน เป็นโพลิสไตรีนที่เติมก๊าซเพนเทน จึงเหมาะสำหรับทำภาชนะบรรจุอาหารฟาสต์ฟู๊ต และ วัสดุกันกระแทกกันกระเทือนในหีบห่อ อีกทั้งนิยมทำในการทำฉนวนกันความร้อน เช่น สารบุภายในตู้เย็น ไม่เหมาะสำหรับ พาเลท หรือ พาเลทพลาสติก plastic pallet 9.EVA (Ethylene Vinyl Acetate) ใช้ในอุตสาหกรรมทำรองเท้าแตะ,เฟอร์นิเจอร์, ภาชนะสำหรับบรรจของแช่แข็ง,สายไฟ,สายเคเบิ้ล,กรวยทีกั้นถนนทีีทำจากพลาสติก ไ่ม่เหมาะกับทำ พาเลท หรือ พาเลทพลาสติก plastic pallet 10.GPPS General purpose polystryene เป็นพลาสติกจำพวก โพลิสไตรีนพวกโฮโมโพลิเมอร์ GPPS ไม่สำหรับผลิตที่ของที่รับแรงมาก เพราะเปราะ จึงนิยมไปทำ กล่องพลาสติก,ตลับเทป,ไม้บรรทัด,ภาชนะใส่อาหาร และ ชิ้นส่วนภายในรถยนต์