พาเลทพลาสติก.net

พาเลท พาเลทพลาสติก 

พาเลทพลาสติก KP

ผลิตและจำหน่าย พาเลท พาเลทพลาสติก pallet plastic

พาเลท พาเลทพลาสติก

พาเลทพลาสติก KPI

ผลิตและจำหน่ายพาเลท พาเลทพลาสติก pallet plastic

พาเลทพลาสติก KP

Pallet Plastic KP

KP-1/1

พาเลทพลาสติกKP-1/1: 1000x1200x180MM พาเลทรับน้ำหนักได้ พาเลทพลาสติกแบบ : หน้าโปร่งหรือหน้าตระแกรง พาเลท-พลาสติก Style : Single deck Weight = 25.5...

Read More...

KP-1/2

พาเลทพลาสติก KP-1/2 ขนาด 1200X1200X180MM พาเลทพลาสติก แบบ หน้าตะแกรง หรือ หน้าโปร่ง พาเลท รับน้ำหนักได้ Style :...

Read More...

KP-2

พาเลทพลาสติก KP-2 ขนาด  1000X1200X200 MM พาเลทพลาสติก แบบ หน้าตะแกรง หรือ หน้าโปร่ง พาเลท รับน้ำหนักได้ Style :...

Read More...

KP-3

พาเลทพลาสติกKP-3 ขนาด 1100X1350X165MM พาเลทรับน้ำหนักได้ พาเลท-พลาสติก Style : Double deck dynamic load : 1,500 kgs static load : 4,500 kgs racking load :...

Read More...


พาเลทพลาสติก KPI

Pallet Plastic KPI

KPI-1

พาเลทพลาสติก : KPI-001 ขนาด 1000X1200X130MM พาเลท รับน้ำหนักได้ พาเลท-พลาสติก Style : Single Deck dynamic load : 1,000 kgs static load : 1,000...

Read More...

KPI-2

พาเลทพลาสติก : KPI-002ขนาด 1000X1200X133MM พาเลท รับน้ำหนักได้ พาเลท-พลาสติก  Style : Single Deck dynamic load : 1,000 kgs static load :...

Read More...

KPI-3

พาเลทพลาสติก : KPI-003 ขนาด 1000X1200X133MM พาเลท รับน้ำหนักได้ พาเลท-พลาสติก Style : Single Deck dynamic load : 1,000 kgs static load : 1,500...

Read More...

KPI-4

พาเลทพลาสติก : KPI-004 : 1000X1200X148MM พาเลท รับน้ำหนักได้ พาเลท-พลาสติก Style : Single Deck dynamic load : 1,000 kgs static load : 2,000 kgs...

Read More...
พาเลท พาเลทพลาสติก pallet plastic

KPI-5

พาเลทพลาสติก : KPI-005 : 1000X1200X148MM พาเลท รับน้ำหนักได้ พาเลท-พลาสติก Style : Single Deck dynamic load : 1,000 kgs static load : 2,000 kgs...

Read More...

KPI-6

พาเลทพลาสติก : KPI-006 : 1050X1050X90MM พาเลท รับน้ำหนักได้ พาเลท-พลาสติก Style : Single Deck dynamic load : 2,000 kgs static load : 2,500 kgs...

Read More...

KPI-7

พาเลทพลาสติก : KPI-007 : 1050X1200X90MM พาเลท รับน้ำหนักได้ dynamic load : 2,000 kgs static load : 2,500 kgs usage : 2 way entry...

Read More...

KPI-8

พาเลทพลาสติก : KPI-008 ขนาด 1100X1200X90MM พาเลท รับน้ำหนักได้ พาเลท-พลาสติก Style : Single Deck dynamic load : 2,000 kgs static load : 2,500...

Read More...


CONTIANER

CONTIANER

DCT 701 (40LT)

ลังพลาสติก ใช้ประกอบกับ พาเลทพลาสติก   DCT  701  (40LT) ขนาด BECK PLASTIC CONTAINER 701 External...

Read More...

DCT 602 (34LT)

ลังพลาสติก ใช้ประกอบกับ พาเลทพลาสติก   DCT  602  (34LT) ขนาด RIO PLASTIC CONTAINER 602 External...

Read More...

DCT 601 (25LT)

ลังพลาสติก ใช้ประกอบกับ พาเลทพลาสติก   DCT  601  (25LT) ขนาด RIO PLASTIC CONTAINER 601 External...

Read More...

DCS 801-2 AERO (126LT)

ลังพลาสติก ใช้ประกอบกับ พาเลทพลาสติก   DCS  801-2 AERO (126LT) ขนาด AERO PLASTIC BOX 173 External...

Read More...


TP BOX

TP BOX

TP 131

ลังพลาสติกTP-131 EXTENAL  : 166X335X103 MM INTERNAL : 123X290X90 MM WEIGHT : 369 G. KPI  ผลิต และ...

Read More...

TP 331

ลังพลาสติกTP-331 EXTENAL  : 335X335X103 MM INTERNAL : 290X290X90 MM WEIGHT : 808 G. KPI  ผลิต และ...

Read More...

TP 332

ลังพลาสติกTP-332 EXTENAL  : 335X335X195 MM INTERNAL : 290X290X182 MM WEIGHT : 1.120 G. KPI  ผลิต และ...

Read More...

TP 341

ลังพลาสติก TP-341 EXTENAL  : 335X503X103 MM INTERNAL : 290X458X90 MM WEIGHT : 1.030 G. KPI  ผลิต และ...

Read More...


KPI BIN

KPI BIN

FLM 190 LT

ถังขยะพลาสติก FLM 190 LT (TWO WHEEL FLAT LID) SIZE : 580X716X880 MM CAPACITY : 190 LT MATERIAL :...

Read More...

FLM-N 120 LT

ถังขยะพลาสติก FLM-N 120 LT (TWO WHEEL FLAT LID) SIZE : 490X555X990 MM CAPACITY : 120 LT KPI  ผลิต...

Read More...