CONTENT01

1.พาเลทพลาสติก KP-1/1 ของบริษัท กรุงเทพ พัฒนา อุตสาหกรรม จำกัด  มีขนาด 1,000x1200x180 มม. เป็นพาเลทพลาสติกหน้าโปร่ง หรือ หน้าตระแกรง มีลูกยางกั้นลื่อนอยู่ด้านบน สำหรับป้องการสินค้าบนพาเลทเลื่อนล่นขณะเคลื่อนย้ายไปหรือขนถ่ายสินค้า บนโฟลค์ลิฟ หรือ แฮนด์ลิฟท์ วัตถุที่นำมาขึ้นรูปพาเลทพลาสติก KP-1/1 เม็ดHDPE (Hight Density Polyethlene) ซึ่งเป็นพลาสติกลักษณะเหนียวไม่เปราะแตกง่าย ทำให้มีอายุการใช้งานทนทาน การใช้งานสามารถบรรทุกสินค้าในขณะอยู่บนพื้นหรือหรือยู่กับที่ได้ 4,500 กก. และ สามารถใช้บรรทุกสินค้าขณะอยูบนรถโฟลคฺลิฟ หริอ แฮนด์ลิฟท์ได้ 1,500 กก. เป็นพาเลทพลาสติกแบบขาสามขา หรือ เรียกว่าขาอีคว่ำ สามารถใช้งานกับโฟลค์ลิฟได้ทั้ง 4 ด้าน และ สามารถใช้กับแฮนด์ลิฟท์ได้ 2 ด้าน